icon-serwis

SERWIS I WSPARCIE

badanie_rentgenowskie

Dział techniczny Medikon świadczy usługi utrzymania i serwisu sprzętu oraz oprogramowania RTG, a także wsparcia merytorycznego i technicznego.

Nasze działania umożliwiają klientom zapobieganie nieplanowanym przestojom infrastruktury, pomagają zabezpieczyć dane pacjentów, zoptymalizować pracę i koszty użytkowania, pomagają wydłużyć czas pracy systemu, pozwalają na wykrywanie symptomów potencjalnych awarii i ich usuwanie, a w przypadku jej wystąpienia – szybkie przywracanie systemu do pełnej sprawności.

Nasze usługi dotyczą sprzętu takich firm jak Konica Minolta, Pausch, Protec, Control-X, Technix, Apelem, RTI, Pehamed, Visus, IAE, VAREX.

Za co klienci cenią nasze usługi serwisu i wsparcia?

 • zespół wyspecjalizowanych inżynierów,
 • bezpośredni kontakt z pracownikiem zapewniającym serwis i wsparcie,
 • szeroką wiedzą pracowników, jedna wizyta – rozwiązanie różnych problemów (inżynieria i elektronika aparatu, elektryka HV generatora, oprogramowanie konsoli, detektora, PACS, integracja),
 • doświadczenie (średni staż pracy naszych inżynierów serwisu to 9 lat),
 • wiele kanałów kontaktu i wsparcia (on site, door-to-door, zdalne),
 • dopasowane do możliwości i potrzeb formy współpracy (umowy abonamentowe na stałą opiekę włącznie z IT, umowa na pakiety przeglądów, pojedyncze zlecenie przeglądów, pojedyncze zlecenie napraw i/lub wymian lamp, działania interwencyjne, umowy na modernizację/optymalizację),
 • pełne i specjalistyczne wyposażenie serwisu włącznie ze sprzętem do kontroli jakości,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji (szkolenia i aktualizowanie akredytacji u dostawców)
 • odpowiedzialność i bezpieczeństwo świadczonych usług (pracownicy są objęci monitoringiem dozymetrycznym, posiadają aktualne niezbędne uprawnienia np. SEP),
 • elastyczność (dopasowywanie funkcjonalności i optymalizacja systemu nawet w trakcie jego użytkowania),
 • stały magazyn części zamiennych i lamp IAE oraz VAREX.

Wizja naszej współpracy to budowanie zaufania, partnerskich i długoterminowych relacji poprzez utrzymywanie wysokich kompetencji pozwalających na optymalizowanie rozwiązań i kosztów naszych Klientów i bazując na produktach sprawdzonych i rzetelnych dostawców.

SEKTOR MEDYCZNY – NASZE PORTFOLIO

Na szerokie portfolio świadczonych przez nas usług składają się m.in.:

 • Przeglądy techniczne, okresowe, naprawy, diagnostyka, kalibracje aparatów RTG tj.:
  • Pausch, np.: CS3000, Combi-Elevator, Toplift, Covator, Cosmos2.
  • Apelem, np.: Platinum, Optima, Baccara.
  • Konica Minolta, np.: X50, X60, X70.
  • Protec, np.: seria PRS500, seria PRS300.
  • Control-X, np.: Perform-X, Z-Motion, Radiologix, Chiro-X.
 • Przeglądy techniczne aparatów przewoźnych tj.:
  • Technix, np: TMS320, TMS300, TMB400,
  • Konica Minolta, np.: X30,
  • Protec, np.: PROSLIDE 32 B, PROSLIDE 32 SR.
 • Kalibracje detektorów DR – bezpośredniej radiografii cyfrowej (systemy firm np.: Konica Minolta, iRAY, Toshiba, Rayence).
 • Przegląd, diagnostyka i kalibracja systemów CR – pośredniej radiografii cyfrowej firmy Konica Minolta (np. Regius SIGMA, Regius 110, Regius 190, Regius 210).
 • Wymiana lamp kasujących w systemach CR Konica Minolta.
 • Audyt sprzętu IT i oprogramowania z monitorowaniem stanu (serwery PACS, serwery bazodanowe, stacje diagnostyczne, stacje referencyjne, roboty nagrywające).
 • Archiwizacja danych na zasobach klienta lub zasobach w chmurze.
 • Konsultacja i pomoc w obsłudze oraz szkolenia użytkowników.
 • Instalacje i wdrożenia.

Nasze prace interwencyjne obejmują również m.in.:

 • Wymianę żarówki w kolimatorze.
 • Diagnostyka i wymiana lamp RTG (IAE, VAREX).
 • Wymianę wentylatorów w wywoływarce KM SRX-101a.
 • Wymianę wałków w wywoływarce.
 • Wymianę wentylatora w czytniku Regius.
 • Przegląd i mycie chemiczne wywoływarki (Konica Minolta, Protec).
 • Regulację geometrii i osiowości.
 • Kalibrację systemu AEC.
SEKTOR MEDYCZNY – LAMPY RTG (VARIAN, IAE)

Serwis Medikon Polska świadczy usługi w zakresie instalacji oraz wymiany lamp RTG Varian (USA) oraz IAE (Włochy).

 

 

Współpracujemy z firmą VARIAN Medical Systems (obecnie w grupie Varex Imaging), w zakresie instalacji i wymiany lamp RTG. VARIAN to globalny gracz na rynku urządzeń rentgenowskich z siedzibą w Kalifornii (USA). W ofercie Variana znajdą Państwo między innymi:

 

 

Lampy VARIAN Medical Systems produkowane są w Stanach Zjednoczonych.

SEKTOR MEDYCZNY – PRZEGLĄDY I WZORCOWANIE

Jakie przyrządy wzorcujemy?

 • sensytometry (Sensi C, SensiDent prod. Peha med., SensiX prod. PTW, Unilight prod. IBA),
 • densytometry (Normscan, Densoquick, DensoDent prod. Peha med., DensiX prod. PTW, Unilight prod. IBA),
 • sensodensytometry (Densonorm prod. Peha med., SensodensiX prod. PTW),
 • swiatłomierze (CD-LUX, CD-MON, RC-MIN prod. Peha med.),
 • dozymetry referencyjne (Alpha Plus prod. Peha med.),
 • mierniki kompresji piersi,
 • termohigrometry,
 • termometry.

Wykonujemy również wzorcowanie urządzeń do wykonywania pomiarów w testach specjalistycznych firmy RTI Electronics (Piranha Black, Cobia, Barracuda, Piranha).

Sprawdź

Usługa wzorcowania

Przegląd i wzorcowanie urządzeń odbywa się w akredytowanym laboratorium posiadającym ISO 17025. Zgodnie z zaleceniami producentów, sprawność wyposażenia pomiarowego należy sprawdzać zazwyczaj co dwa lata.

Wzorcowanie obejmuje:

 • sprawdzenie działania urządzenia,
 • wymiana elementów zużytych (jeżeli konieczne),
 • aktualizacja oprogramowania firmware (jeżeli konieczne),
 • wymiana filmu kalibracyjnego (dotyczy densytometrów),
 • oryginalne świadectwo wzorcowania,
 • transport i ubezpieczenie.
SEKTOR MEDYCZNY – ZGŁOSZENIA

Jak przesłać zgłoszenie?

SEKTOR MEDYCZNY – WSPARCIE APLIKACYJNE

Medikon Polska świadczy usługi w zakresie wdrażania i integracji systemów informatyki medycznej. W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi:

 • modalności wspierające zarządzania ruchem pacjentów w obrębie pracowni,
 • modalności wspierające zarządzania jakością wykonywanych badań,
 • modalności wspierające tworzenie i dystrybucji opisów,
 • moduły integracyjne z urządzeniami medycznymi i oprogramowaniem firm trzecich.